استاندار خوزستان در این نشست اظهار کرد: سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و چهارم خرداد روز مقاومت مردم دزفول در مقابل رژیم بعثی نقطه عطف پیروزیهای ایران در جنگ تحمیلی است.

وی افزود: فتح خرمشهر و روز مقاومت دزفول به عنوان حماسه ای جاویدان در تاریخ انقلاب اسلامی است که باید از آن به عنوان یک حماسه بزرگ ملی یاد کرد.

حسینی محراب با تاکید بر لزوم انتقال فرهنگ مقاومت و ایستادگی به جوانان تصریح کرد: سالروز آزاد سازی خرمشهر، و روز مقاومت در دزفول تجلی فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت است، زیرا در روزهای جنگ تحمیلی توانستیم با کمترین امکانات و تجهیزات بر دشمن فائق آییم، لذا امروز باید این باور را به جوانان و نسل های آینده منتقل کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار جوانان در همه عرصه ها یادآور شد: در تمامی دوران دفاع مقدس جوانان ، جنگ را اداره می کردند و نقش مهمی در آن روزها داشتند.

حسینی محراب در ادامه بر اجرای برنامه های متنوع و فرهنگی تاکید کرد و گفت: پدران و مادرانی با فداکاری ها و از جان گذشتگی در آن روزها، امنیت و آرامش را امروز برای ما به ارمغان آوردند که ما وظیفه داریم روایت صحیح و کاملی از آن برای نسل امروز جوان بیان کنیم.

نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شدنشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد

 پایان گزارش/